یاقوت سرخ

جواهر یاقوت قرمز از آن دسته جواهرات پرطرفداری است که از گذشته تا کنون هواداران خاص خود را داشته است.

این سنگ قیمتی که به اسم یاقوت سرخ هم شناخته می‌شود، تداعی کننده عشق و محبتی است که در خون آدمی جاری است.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

مقایسه

Item removed. Undo

"BW Store Product" was added to wishlist

scroll top