مروارید

مرواریدهای زمردی، زیورآلاتی هستند که نشانه‌‌هایی از آرامش و پاکی و زنده بودن به همراه دارند.

مرواریدها مواد آلی هستند که در یک مأمن سفید و پاک و در آغوش صدف‌های اقیانوسی جان گرفته‌اند.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

مقایسه

Item removed. Undo

"BW Store Product" was added to wishlist

scroll top