تراش امرالد

الماس با تراش امرالد چیست؟

الماس با تراش امرالد از ۵۷ وجه مستطیل شکل که لبه‌های گرد داردن تشکیل می‌شود. تراش امرالد نسبت به "الماس با تراش برلیان" یا "الماس با تراش کاشن" - که جزو تراش‌های سنتی الماس محسوب می‌شوند - پرتوهای نور را بیشتر در معرض نمایش می‌گذارند. این بازتاب نور که به دلیل نحوه برش الماس (Step Cut) است، به "Hall of Mirrors" معروف است.

دلیل انتخاب تراش امرالد چیست؟

تراش امرالد نور را به شکلی متفاوت می‌تاباند. شکل منحصر به فرد و یونیک آن باعث شده است تا روی حلقه‌ ی مدرن یا حقله‌ ی که سلبریتی‌های معروف ماننده Beyonce و Jennifer Lopez از این برش استفاده شود.

نمایش بیشتر نمایش کمتر
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

مقایسه

Item removed. Undo

"BW Store Product" was added to wishlist

scroll top