الماس با تراش کاشن (کوشن)

الماس با تراش کاشن چیست؟

تاریخچه الماس با تراش کاشن به سال ۱۷۰۰ در برزیل برمی‌گردد، دومین منبع استخراج الماس دنیا بعد از هند. تراش کاشن جزو تراش‌های فنسی به حساب می‌آید و محبوبیت زیادی طی سالیان اخیر پیدا کرده است. حاشیه‌های الماس با تراش کاشن نسبتا گرد است. کاشن نیز مانند برلیان وجه‌های بزرگی دارد و نور را نسبت به سایر تراش‌های الماس بیشتر عبور می‌دهد. در چند دهه اخیر محبوبیت کاشن‌ها بیشتر شد و سلبریتی‌ها بیشتر از انگشتر نشان با تراش کاشن استفاده کردند.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

مقایسه

Item removed. Undo

"BW Store Product" was added to wishlist

scroll top