سنگ

قیمت

کد محصول

عنوان

کالکشن

دکمه سر آستین

دکمه سر دست آیتمی فارغ از چالش سایز از زمردی است.

شما می‌توانید دکمه سر دست‌های زمردی را برای خود شخصی‌سازی کنید و به محبوبتان هدیه کنید.

اگرچه دکمه سرآستین اغلب در مراسم و قرارهای رسمی یا نیمه رسمی، همراه با کراوات و کت شلوار اسفاده می‌شود، اما اگر دوست دارید می‌توانید در موقعیت‌های غیر رسمی نیز از آن استفاده کنید.

علاوه بر این، برخی از انواع دکمه سرآستین، مانند دکمه سر دست‌های ابریشمی و دکمه‌های سرآستین‌های پارچه‌ای، معمولا با لباس‌های غیررسمی و در دورهمی‌های دوستانه پوشیده می‌شوند.

نمایش بیشتر نمایش کمتر
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

مقایسه

Item removed. Undo

"BW Store Product" was added to wishlist

scroll top