آدرس فروشگاه

شعبه ۱ / بازار تهران

تهران، خیابان پانزده خرداد، بازار بزرگ، بازار کوچک زرگرها پلاک ۱+۱۲

تلفن : ۰۲۱- ۵۵۶۲۲۷۱۵

شعبه ۲ / جردن

تهران، خیابان جردن، بین ارمغان شرقی و تندیس ، پلاک ۱۴۹

تلفن :

۰۲۱-۲۶۲۰۳۲۵۷

۰۲۱-۲۶۲۰۷۸۳۹

فهرست